TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP

ĐẨY MẠNH CỔ PHẦN HOÁ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG HIỆU QUẢ_BÀI HỌC TỪ VIỆC THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CỦA TP.HCM
👤Thuỳ Vân - Hoàng Nhân - Nguyễn Trình - Phạm Tiến 🕔07/11/2021

Sau hơn 3 năm thực hiện thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, Nghị quyết số 54/2017/QH14 đã giúp TP.HCM phần nào cởi bỏ được nhiều vướng mắc, khó khăn, tạo đà bứt phá và giành được thành tựu trên nhiều mặt....

MỘT NĂM THỰC HIỆN EVFTA – CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/11/2021

Ngày 4/11 vừa qua, Tọa đàm với chủ đề “Một năm thực thi Hiệp định EVFTA: Cơ hội, thách thức và giải pháp” đã diễn ra, đề cập đến các khía cạnh thực tế của các doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu trong việc triển khai Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) hiện nay,...

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TRANG BỊ CHO CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/11/2021

Dự án Luật Cảnh sát Cơ động đã được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Quốc hội đã thảo luận ở Tổ và thảo luận trực tuyến về dự án Luật này với 6 nhóm vấn đề theo gợi ý của Cơ quan thẩm tra....

QUỐC HỘI KHÓA XV QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐÁP ỨNG SỰ KỲ VỌNG CỦA CỬ TRI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/11/2021

Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến từ phòng Tân Trào, nhà Quốc hội kết nối với 63 Đoàn ĐBQH, Hội đồng nhân dân tại các tỉnh,...

ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/11/2021

Vào ngày 03/11 diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TƯ ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV....

XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN - THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/11/2021

Xây dựng kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời cũng được các đại biểu quốc hội nhấn mạnh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15....

XÂY DỰNG LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG PHÙ HỢP VỚI ĐẶC THÙ NHIỆM VỤ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/10/2021

ĐỢT 1 KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV: KHẨN TRƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HIỆU QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/10/2021

Sau 11 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, đợt họp thứ nhất của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp....

PHỔ BIẾN PHIM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/10/2021

GIẢI PHÁP PHỤC HỒI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HẬU COVID
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/10/2021

BHTN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2021

BÀI TOÁN KHÔI PHỤC SẢN XUẤT CHO DOANH NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2021

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐỨT GÃY CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU ĐẾN VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2021

XÉT XỬ TRỰC TUYẾN XU HƯỚNG TẤT YẾU NHƯNG CẦN ĐẢM BẢO ĐÚNG PHÁP LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2021

KINH TẾ SỐ - CHÌA KHÓA CỦA TĂNG TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/10/2021

Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và sự xuất hiện của Internet vạn vật đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong việc sử dụng dữ liệu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh....