XÂY DỰNG THỰC ĐƠN VÀ TỔ CHỨC BỮA ĂN ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG HỢP LÝ CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG HỌC

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 28/12/2019