PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE, PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 31/12/2019