ĐIỀU TRỊ LIỆT NỬA NGƯỜI THEO PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 28/12/2018