QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 13-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 08-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 05-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/02/2018

TRAO ĐỔI VỚI ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG - UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI VỀ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/02/2018

BÌNH THUẬN: GIÁM SÁT SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/02/2018

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHÚC TẾT TẠI LÀO CAI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 29-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 26-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/01/2018

Tối ngày 15/1, tại Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Vòng tay nhân ái, tham dự chương trình có Ủy viên Bộ chính trị- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai,...

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 25-01-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/01/2018

Quốc hội với cử tri 25-01-2018

HIỆU QUẢ THIẾT THỰC TỪ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/01/2018

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/01/2018

APPF-26: THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP VÀ THÔNG QUA TUYÊN BỐ CHUNG HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 22-01-2018.
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/01/2018

Quốc hội với cử tri 22-01-2018.

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 12-1-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/01/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 17 - 01 - 2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/01/2018