QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

QUỐC HỘI CỬ TRI NGÀY 05-05-2018- TRUY XUẤT NGUỒN GỐC ĐỂ TĂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT
👤Kim Thanh- Trương Tùng- Hồng Dũng- Trung Hiếu 🕔07/05/2018

Có thể khẳng định, việc dán tem truy xuất cho nông sản sẽ mang lại rất nhiều tiện ích, người nông dân sẽ không phải lo nông sản bị rớt giá, người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm an toàn, doanh nghiệp có lợi nhuận....

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 28/04/2018 - TỰ CHỦ ĐẠI HỌC ĐỂ CHUYỂN MÌNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/05/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 21-4-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/04/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 14-4-2018 - KIỂM SOÁT CHẶT VIỆC ĐÁNH BẮT HẢI SẢN ĐỂ THÁO DỠ THẺ VÀNG CỦA EU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/04/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 13-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/04/2018

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CHO HỌC SINH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/04/2018

QUỐC HỘI CỬ TRI NGÀY 31/03/2018 ĐỪNG BỎ TRẺ KHUYẾT TẬT Ở LẠI PHÍA SAU.
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/04/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 01-04-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/04/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 24-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/03/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 02-03-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/03/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 28-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/03/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 26-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 22-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 16-02-2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/02/2018

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 13/02/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/02/2018