QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

ĐỂ GIÁO DỤC MẦM NON ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/05/2019

Trong một số năm gần đây, GDMN mới được quan tâm đúng mức góp phần tạo bước đột phá đáng kể trong nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn giáo dục mầm non vẫn còn nhiều bất cập, nhất là cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên....

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/04/2019

Thực trạng bạo lực học đường đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, khiến dư luận cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Nguyên nhân từ đâu? Làm thế nào để hạn chế tình trạng này? QHVCT phát sóng ngày 6/4/2019

LUẬT THƯ VIỆN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC
👤Kim Yến - Sỹ Cường - Minh Công 🕔05/04/2019

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới,...

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 23/23/2019: NHỮNG SỬA ĐỔI VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/03/2019

, Bộ Luật Lao động (sửa đổi) là một trong những dự án luật dự kiến sẽ được xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, diễn ra vào tháng 5 tới đây....

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 9/2/2019
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/02/2019

Lập pháp là một trong những chức năng cơ bản của Quốc hội nước ta. Với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp....

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 05/01/2019: NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG THỂ NÀO QUÊN VỀ CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/01/2019

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6/1/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở nước ta....

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGAY 08/12/2018: CÓ NÊN BỔ SUNG DANH MỤC SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH VÀO PHẠM VI THANH TOÁN BHYT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/12/2018

yếu tố cơ bản của tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội là nguồn nhân lực, mà nguồn nhân lực luôn luôn gắn liền với sự biến đổi dân số cả về số lượng và chất lượng. Hơn 10 năm qua, dân số Việt Nam luôn đạt được mức sinh thay thế, tức là mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con....

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN: MỘT TRONG NHỮNG GIẢI PHÁP HỖ TRỢ YÊU CẦU PHÂN LUỒNG HỌC SINH HIỆU QUẢ
👤Kim Thanh- Trương Tùng 🕔03/12/2018

Để thu hút học sinh hết lớp 9 vào học nghề, giải pháp duy nhất là nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp và cao đẳng, đồng thời tìm kiếm những mô hình đào tạo phù hợp....

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT PHÓNG 1/12/2018: PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU THCS CẦN GẮN VỚI DẠY NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/12/2018

Phân luồng học sinh sau THCS được xác định là giải pháp để nâng cao chất lượng bậc học trung học phổ thông và hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Quan trọng là vậy nhưng đến nay chúng ta mới chỉ phân luồng được 10% học sinh sau THCS....

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG 17/11/2018: QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH CẦN HAY KHÔNG CẦN?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/11/2018

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến Luật quy hoạch đang được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV....

PHỎNG VẤN Ý KIẾN VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/11/2018

PHỎNG VẤN Ý KIẾN VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

QUỐC HỘI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 10/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/11/2018

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 5 và dự kiến thảo luận, thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV....

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG 4/11/2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/11/2018

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc Hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nhiều ý kiến tập trung đánh giá kết quả ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi....

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 13/10/2018- Y TẾ TƯ NHÂN QUẢN LÝ SAO CHO HIỆU QUẢ?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/10/2018

Chất lượng và hiệu quả của mạng lưới y tế cơ sở là một trong những vấn đề Quốc hội hết sức quan tâm. Do đó thời gian vừa qua, các cơ quan của Quốc hội đã tổ chức nhiều đoàn giám sát cũng như các phiên giải trình liên quan tới vấn đề này....

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 06-10: ĐỂ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÙNG CAO LÀ CHÌA KHÓA TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG VIỆC THÚC ĐẨY GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/10/2018

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là ở vùng cao, các khu vực còn nhiều khó khăn chính là “chìa khóa” tạo bước đột phá trong việc thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững....