QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH NINH BÌNH: PHÁT HUY VAI TRÒ TẬP THỂ VỚI TINH THẦN DÂN CHỦ
👤Ngọc Thiện - Thu Hương 🕔04/03/2015

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã có nhiều đóng góp trong các dự án luật của Quốc hội và đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của tập thể với tinh thần dân chủ, đổi mới, nêu cao trách nhiệm trước cử tri....

PHỎNG VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VỀ NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH 2014
👤Phan Hằng 🕔04/03/2015

Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015 phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa 12 và khóa 13.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI BÁO CHÍ NGÀY 03/02/2015
👤quochoitv 🕔04/02/2015