QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

PHỎNG VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VỀ NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH 2014
👤Phan Hằng 🕔04/03/2015

Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015 phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa 12 và khóa 13.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI BÁO CHÍ NGÀY 03/02/2015
👤quochoitv 🕔04/02/2015