QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 01-05-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Kim Ngân - Hiền Trang 🕔04/05/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Luật việc làm với nhiều thay đổi quan trọng về bảo hiểm thất nghiệp - Việc bao phủ bảo hiểm xã hội cho người lao động: những triển vọng và thách thức

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 30-4-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hà My 🕔04/05/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố. - Quyền tiếp cận cơ sở hạ tầng cho người khuyết tật.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 02 THÁNG 05 NĂM 2015
👤Lê Hải Điệp - Kim Thoa – Hà My 🕔03/05/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 29-04-2015
👤Hải Điệp - Kim Thoa 🕔30/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 28-04-2015
👤Hải Điệp – Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔28/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 27-04-2015
👤Hiền Trang - Hà My 🕔28/04/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh - Đoàn Đại biểu Quốc hội một số tỉnh,...

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2015
👤Lê Hải Điệp – Ngọc Thạch - Hiền Trang – Kim Ngân 🕔27/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Kim Thoa - Hà My 🕔24/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Kim Thoa – Hiền Trang 🕔24/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2015
👤Lê Hải Điệp – Ngọc Thạch - Kim Thoa 🕔23/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Kim Ngân - Hiền Trang 🕔22/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 20-04-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Kim Ngân - Hà My 🕔21/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 18-04-2015
👤Hải Điệp - Kim Thoa – Hà My 🕔19/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 17-04-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Kim Thoa – Hà My 🕔18/04/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 16-04-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Kim Ngân – Hiền Trang 🕔17/04/2015