QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 19-6-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Hà My 🕔20/06/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 17-6-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔18/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Dự thảo Luật phí, lệ phí: hoàn thiện khung pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn - Quy định về Quyền im lặng của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo - Ý kiến của cử tri đóng góp vào Dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 13-6-2015
👤Hải Điệp - Hà My 🕔16/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Dự thảo Bộ Luật tố tụng dân sự (sửa đổi): Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự. - Ý kiến của Đại biểu Quốc hội và cử tri về Dự án Luật khí tượng thủy văn.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 12/6/2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔13/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội: Đi đến tận cùng các vấn đề Đại biểu và cử tri quan tâm - Ý kiến Đại biểu Quốc hội và cử tri trên cả nước về phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 10-6-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hà My 🕔11/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động của ngành khí tượng thủy văn. Kỳ vọng của Đại biểu Quốc hội và cử tri về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng tại kỳ họp này

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 9-6-2015
👤Hải Điệp – Ngọc Thạch - Lan Anh 🕔10/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: giám sát, phản biện xã hội, trách nhiệm của mặt trận với dân. Kỳ vọng của Đại biểu Quốc hội về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng tại kỳ họp này. Ý kiến của cử tri về dự án Luật kế toán sửa đồi

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 8-6-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔09/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi với quy định “Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng”....

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 04-06-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔05/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Dự án sân bay Quốc tế Long Thành – cấp thiết nhưng cần thận trọng trong triển khai. Ý kiến của Đại biểu và cử tri đóng góp vào dự thảo Luật thống kê (sửa đổi)

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 03-06-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Hà My 🕔04/06/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 01-06-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔02/06/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 30-5-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔31/05/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Phòng chống tác hại thuốc lá : cần tăng chế tài xử phạt đối với hành vi hút thuốc lá nơi công cộng. Ý kiến của đại biểu Quốc hội và cử tri về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 28-5-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔29/05/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Ban Công tác Mặt trận là cánh tay nối dài của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ý kiến của Đại biểu và cử tri góp ý vào Dự thảo Luật tài nguyên môi trường biển, hải đảo

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 27-5-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Hà My 🕔28/05/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 26-5-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Lan Anh 🕔27/05/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Luật thống kê sửa đổi – Tăng cường chất lượng của hoạt động thống kê. Đại biểu Quốc hội và cử tri cho ý kiến về Dự thảo Luật Kiểm toán sửa đổi

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 25-5-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Bùi Lan Anh 🕔26/05/2015