QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 17-7-2015
👤Lê Hải Điệp - Hiền Trang 🕔18/07/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 16-7-2015
👤Hải Điệp - Thu Quỳnh - Hà My 🕔17/07/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Đoàn Đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ thứ 9, Quốc hội khóa XIII. - Chính sách hỗ trợ bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 15-7-2015
👤Hải Điệp- Phan Ngọc Thạch - Hà My 🕔16/07/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Triển khai công tác tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên. Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội tiếp Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật - Xóa điểm trắng mầm non – Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 13-7-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔15/07/2015

- Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,...

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 11-7-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔12/07/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Hội đồng dân tộc của Quốc hội gặp mặt học sinh dân tộc thiểu số liên huyện phía Nam, tỉnh lâm đồng. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân – khắc phục những hạn chế trong quy định hiện hành....

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 9-7-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Trà My 🕔10/07/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật Phó Chủ tịch nước Lào; Văn phòng Quốc hội thăm và tặng quà người có công với Cách mạng tại Thái Bình; Đóng mới, sửa chữa, phá dỡ tàu biển cần quy định chặt chẽ

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 08-07-2015
👤Hải Điệp - Hiền Trang 🕔09/07/2015

chương trình Quốc hội với cử tri. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, quốc hội khóa 13. Khắc phục những bất cập trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thuỷ nội địa

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 1-7-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔02/07/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 30-06-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Bùi Lan Anh 🕔01/07/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 9 - Đoàn Đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9,...

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 26-06-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hà My 🕔27/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Thận trọng khi bỏ hình phạt tử hình với tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Ý kiến của Đại biểu Quốc hội về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 25-06-2015
👤Lê Hải Điệp – Phan Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔26/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Vấn đề điều tiết lãi suất trong dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi) - Ý kiến của Đại biểu và cử tri góp ý vào dự án Luật an toàn thông tin

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 24-06-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hà My 🕔25/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Nâng cao nhận thức và đảm bảo cở sở pháp lý về an toàn thông tin. Ý kiến của Đại biểu Quốc hội về Dự án Luật khí tượng thủy văn

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 23-6-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Lan Anh 🕔24/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Cần hoàn thiện khung pháp lý để phát triển nghề công tác xã hội. Ý kiến của Đại biểu và cử tri đóng góp vào dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 22-6-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔23/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Luật thống kê (sửa đổi) tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê của nước ta - Quy định về đóng mới, phá dỡ tàu biển trong Luật sửa đổi,...

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 20-6-2015
👤Hải Điệp - Ngọc Thạch - Hiền Trang 🕔21/06/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Cần có những quy định cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Ý kiến của Đại biểu và cử tri góp ý vào dự thảo Luật kiểm toán Nhà nước (sửa đổi)