QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

ĐỂ SÁP NHẬP NHƯNG KHÔNG CƠ HỌC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/10/2020

Việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề thành trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và cũng là xu hướng tất yếu nhằm thực hiện tốt chức năng Giáo dục thường xuyên, dạy nghề,...

ĐỂ SÁP NHẬP NHƯNG KHÔNG CƠ HỌC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/10/2020

Việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề thành trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và cũng là xu hướng tất yếu nhằm thực hiện tốt chức năng Giáo dục thường xuyên, dạy nghề,...

TRIỂN KHAI HÌNH THỨC QUẢN LÝ DÂN CƯ BẰNG MÃ SỐ ĐỊNH DANH THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/08/2020

gần 70 năm qua, cuốn sổ hộ khẩu đã tồn tại với rất nhiều“quyền năng” đối với nhiều thế hệ các hộ gia đình của người dân Việt Nam....

NÂNG CHUẨN GIÁO VIÊN NHƯ THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/08/2020

Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 với rất nhiều quy định mới trong đó có việc nâng chuẩn trình độ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Với quy định mới này, Bộ Giáo dục và đào tạo ước tính từ ngày 1/7/2020 sẽ có tới hơn 250....

CẦN LÀM GÌ ĐỂ TRIỂN KHAI SGK MỚI HIỆU QUẢ?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/07/2020

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88 và 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là một trong những nội dung làm việc quan trọng của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,...

LUẬT ĐẦU TƯ SỬA ĐỔI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THU HÚT ĐẦU TƯ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/06/2020

Luật đầu tư sửa đổi đã được Quốc hội cho ý kiến góp ý lần thứ hai tại Kỳ họp 9 chiều ngày 26/5 vừa qua. Sau khi tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo sẽ chỉnh lý bản thảo cuối cùng trình Quốc hội biểu quyết thông qua chiều ngày 16/6....

LUẬT PPP TRƯỚC GIỜ BIỂU QUYẾT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/06/2020

Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP được Chính phủ báo cáo xin ý kiến Quốc hội lần đầu vào Kỳ họp 8, lần thứ hai vào đầu Kỳ họp 9. Sau khi tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, dự án Luật PPP sẽ được Quốc hội bấm nút biểu quyết và ngày 18/6.

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
👤Phan Hằng - Minh Công 🕔31/05/2020

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 10 năm trước cộng lại....

CẦN GIAO CHO THANH NIÊN THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC "ĐẶT HÀNG"
👤Kim Thoa - Hiền Trang 🕔26/05/2020

Trong giai đoạn phát triển mới với những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hóa, thanh niên tiếp tục được kỳ vọng là lực lượng xung kích - nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước....

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM ĐỐC THẨM VÀ TÁI THẨM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/05/2020

Theo đánh giá của Ủy ban Tư pháp tại Báo cáo 2188/BC-UBTP14, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án hiện nay là 51%, chưa đạt chỉ tiêu 60% theo yêu cầu của Nghị quyết số 37 của Quốc hội, nhất là các TAND cấp cao chưa có thay đổi nhiều so với năm 2018....

THAY ĐỔI TƯ DUY TRONG VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/03/2020

“Việt Nam hiện được xếp vào nhóm quốc gia thiếu nước”....

NÂNG CAO MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH- TẠO TÍNH RĂN ĐE
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/03/2020

Từ việc thực hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100 của Chính phủ cho thấy, việc tăng mức phạt hành chính có ý nghĩa răn đe lớn. Do đó nhiều ý kiến cho rằng cần tăng mức phạt thật nặng một số lĩnh vực khác để phòng ngừa những vi phạm....

KHẨU TRANG, SÁT KHUẨN TAY GIẢ "ĂN THEO" DỊCH COVID-19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/03/2020

Lợi dụng sự khan hiếm mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn tay nhanh trên thị trường trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19 như hiện nay, nhiều cơ sở kinh doanh đã tranh thủ đầu cơ, tích trữ, thậm chí sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng các mặt hàng này nhằm thu lợi bất chính....

KHÔNG ĐỂ NGƯỜI CÓ CÔNG PHẢI Ở NHÀ ĐƠN SƠ
👤Kim Thoa - Hiền Trang 🕔02/03/2020

Uống nước nhớ nguồn" là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm đến các chính sách, pháp luật về người có công. Hệ thống chính sách cho Người có công ngày càng được hoàn thiện, đối tượng chính sách và chế độ ưu đãi người có công được mở rộng....

KHÔNG ĐỂ NGƯỜI CÓ CÔNG Ở NHÀ ĐƠN SƠ
👤Kim Thoa - Hiền Trang 🕔24/02/2020

“Uống nước nhớ nguồn" là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm đến các chính sách, pháp luật về người có công. Hệ thống chính sách cho Người có công ngày càng được hoàn thiện, đối tượng chính sách và chế độ ưu đãi người có công được mở rộng....