QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 23-09-2015
👤Lê Hải Điệp - Hiền Trang 🕔24/09/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 22-09-2015
👤Lê Hải Điệp - Hà My 🕔23/09/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 19-09-2015
👤Hải Điệp - Hà My - Nguyệt Minh 🕔20/09/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Hội thảo "Việt Nam trong bối cảnh kinh tế mới - một số vấn đề lao động và doanh nghiệp nhỏ và vừa". Đoàn Đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành phố tổ chức lấy ý kiến vào cá dự thảo luật....

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 18-09-2015
👤Lê Hải Điệp - Hiền Trang – Nguyệt Minh 🕔19/09/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 17-09-2015
👤Hải Điệp - Thu Quỳnh - Lan Anh 🕔18/09/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Tiếp tục phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội giám sát tuyến đường HCM từ Năm Căn - đất mũi tỉnh Cà Mau. Đoàn ĐBQH một số tỉnh thành lấy ý kiến vào các dự thảo luật.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 16-09-2015
👤Hải Điệp - Hiền Trang - Nguyệt Minh 🕔17/09/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Tiếp tục phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Lãnh đạo văn phòng Quốc hội tiếp Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên các thời kỳ. Đoàn ĐBQH một số tỉnh thành phố lấy ý kiên vào các dự thảo luật.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 15-09-2015
👤Lê Hải Điệp - Hà My - Nguyệt Minh 🕔16/09/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 14-09-2015
👤Hải Điệp - Thu Quỳnh - Hiền Trang - Minh Nguyệt 🕔15/09/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh thành phố lấy ý kiến vào các dự thảo luật .

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 11-9-2015
👤Hải Điệp - Hiền Trang - Nguyệt Minh 🕔11/09/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Những dấu ấn lịch sử trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng - Phiên họp toàn thể lần thứ 12 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - Đoàn ĐBQH một số tỉnh, thành phố lấy ý kiến đóng góp một số dự thảo luật

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 10-09-2015
👤Hải Điệp - Thu Quỳnh - Lan Anh - Nguyệt Minh 🕔11/09/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 21. Đoàn đại biểu Quốc hội một số tỉnh, thành phố tiến hành lấy ý kiến vào một số dự thảo luật

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 09-09-2015
👤Hải Điệp - Hiền Trang - Nguyệt Minh 🕔10/09/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới và dự hội thảo tại Ngân hàng Thế giới....

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 08-09-2015
👤Lê Hải Điệp - Hà My 🕔09/09/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 07-09-2015
👤Hải Điệp - Thu Quỳnh - Hà My - Nguyệt Minh 🕔08/09/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm chính thức Hoa Kỳ. Đàon ĐBQH một số tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thống kê (sửa đổi). Luật khoáng sản thúc đẩy hoạt động khai thác khoáng sản.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 05-09-2015
👤Lê Hải Điệp - Hiền Trang – Nguyệt Minh 🕔06/09/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 04-09-2015
👤Hải Điệp - Lan Anh 🕔05/09/2015