HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

ĐBQH NGUYỄN BÁ SƠN: HÀNG NGÀY ĐOÀN ĐBQH ĐÀ NẴNG VẪN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ CỦA CỬ TRI
👤Hoàng Tùng 🕔12/04/2020

Hàng ngày, Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng vẫn tiếp nhận đơn thư kiến nghị của nhân dân thông qua gửi mail hoặc gửi bưu điện. Đoàn ĐBQH cũng như các ĐBQH thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện tốt theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19....

ĐBQH TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA: LÀM THƠ ĐỂ ĐỘNG VIÊN LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU, TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH
👤Khắc Phục 🕔12/04/2020

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có Thư gửi tới các vị Đại biểu Quốc hội, trong đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội bằng trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của mình để sát cánh cùng nhân dân, chính quyền,...

ĐBQH NGUYỄN MAI BỘ: XỬ LÝ NGHIÊM MỘT SỐ NGƯỜI VÌ LỢI ÍCH CỦA MỌI NGƯỜI
👤Khắc Phục 🕔11/04/2020

Trước tình trạng người dân ra đường nhiều hơn trong khi cả nước vẫn đang thực hiện việc 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ,...

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, BỔ SUNG LOẠI HÌNH THIÊN TAI CHO SÁT THỰC TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2020

Chiều 24/3, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều....

QUY ĐỊNH RÕ VIỆC QUẢN LÝ THU, CHI CỦA QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRUNG ƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2020

Hiện nay tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước đều có quỹ phòng chống thiên tai, tuy nhiên, qua thực tế triển khai cho thấy, việc quản lý quỹ này ở nhiều địa phương chưa thực sự hiệu quả....

KHÔNG TĂNG BIÊN CHẾ THAM MƯU VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2020

Cần thiết thành lập Quỹ phòng phòng, chống thiên tai Trung ương, đồng thời đánh giá lại hiệu quả hoạt động thu, chi của Quỹ PCTT tại các địa phương; quy định về việc vận đông, tiếp nhận nguồn hỗ trợ để thống nhất đầu mối,...

MỖI TỈNH SẼ XÂY DỰNG 1 MÔ HÌNH ĐIỂM VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔27/03/2020

Luật Dân quân tự vệ 2019 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020....

CẦN HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐÁP ỨNG NHIỆM VỤ BIÊN PHÒNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/03/2020

Sau 23 năm Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng có hiệu lực thi hành, đến nay đã phát sinh nhiều vấn đề trong thực tiễn hoạt động của lực lượng Bộ đội Biên phòng như: cứu hộ cứu nạn, thiên tai dịch bệnh, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị xã hội ở khu vực biên giới......

QUAN TÂM CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/03/2020

Lực lượng biên phòng có vai trò rất quan trọng, là lực lượng chuyên trách làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Do đó, Ban soạn thảo cần quan tâm, thể hiện rõ hơn nữa trong dự án luật quan điểm của Nhà nước về chính sách đối với Bộ đội biên phòng, để Đồn thực sự là nhà, biên giới là quê hương....

TRÁNH TRÙNG LẮP CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BIÊN PHÒNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/03/2020

Biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm, bảo vệ chủ quyền Biên giới quốc gia là nhiệm vụ của tất cả các cấp, ngành, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng....

TIÊU ĐIỂM: CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ CHỐNG GIẶC, CHỐNG DỊCH HIỆU QUẢ
👤Khắc Phục - Tiểu Bảo 🕔24/03/2020

Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ quản lý, xây dựng, bảo vệ phên dậu của Tổ quốc đáp ứng yêu cầu tình hình mới, cùng với đó, những chiến sỹ mang “quân hàm xanh” cũng đi đầu trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai....

QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ XÂY DỰNG LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
👤Khắc Phục - Vũ Hiếu 🕔23/03/2020

Theo Ban soạn thảo, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam nhằm thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, quản lý, bảo vệ Biên giới quốc gia; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng đã được ban hành từ năm 1997....

LUẬT HÓA LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CẤP XÃ
👤Khắc Phục - Hoàng Hương - Quang Thái 🕔23/03/2020

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều, có nội dung đề xuất bổ sung quy định về lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ và các tổ chức,...

BĂN KHOĂN VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ TÊN GỌI CỦA LUẬT
👤Khắc Phục - Vũ Hiếu 🕔21/03/2020

Tại Hội nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh mở rộng nhằm thẩm tra sơ bộ dự án Luật Biên phòng Việt Nam diễn ra sáng 20/03, nhiều Đại biểu bày tỏ băn khoăn về phạm vi điều chỉnh cũng như tên gọi của Luật....

THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG VỀ BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
👤Khắc Phục - Vũ Hiếu 🕔20/03/2020

Để chuẩn bị nội dung báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 43 sẽ diễn ra vào tuần tới, sáng nay tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Hội nghị mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Biên phòng Việt Nam....