KỲ HỌP THỨ 11 KHÓA XIII

TÂM TƯ, MONG MUỐN CỦA CỬ TRI VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRONG NHIỆM KỲ 2016-2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/07/2016

Thành công cuộc cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua đã tạo một không khí mới, với nhiều kỳ vọng vào sự phát triển mới của đất nước....

Ý KIẾN CỦA MỘT SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ NHỮNG KỲ VỌNG CỦA NHIỆM KỲ TỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/04/2016

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã kết thúc để lại nhiều dấu ấn đậm nét đối với mỗi đại biểu và cử tri. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam ghi lại những tâm tư, tình cảm của các đại biểu và cử tri về kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và những kỳ vọng của nhiệm kỳ tới.

KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/04/2016

Sau những ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, ngày 12-4, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp chương trình kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 trong cả công tác lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội,...

HỌP BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 11
👤Hải Yến – Chí Phương 🕔12/04/2016

Ngay sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 11, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp 11, Quốc hội khóa 13. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội chủ trì cuộc họp.

GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU VÀ CỬ TRI VỀ KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ NHỮNG KỲ VỌNG CỦA NHIỆM KỲ TỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/04/2016

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đã kết thúc để lại nhiều dấu ấn đậm nét đối với mỗi đại biểu và cử tri. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi lại những tâm tư, tình cảm của các đại biểu và cử tri về kỳ họp thứ 11, Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và những kỳ vọng của nhiệm kỳ tới.

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP - BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/04/2016

KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VÀ HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG AN NINH
👤Lan Hương - Hồng Quân 🕔12/04/2016

Chiều nay (11/4), Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN BÌNH - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ LÀM TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
👤Hải Đăng - Trương Tùng 🕔11/04/2016

Sáng nay, tại Hà Nội, Ban kinh tế trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ....

QUỐC HỘI MIỄN NHIỆM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
👤Lan Hương - Mạnh Việt 🕔11/04/2016

Sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia....

NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN ĐANG CHỜ ĐỢI VÀO HÀNH ĐỘNG
👤Hải Yến 🕔11/04/2016

Trong tuần làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự Nhà nước....

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN, BỔ NHIỆM PHÓ THỦ TƯỚNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ
👤Lan Hương – Mạnh Việt 🕔11/04/2016

Cuối phiên làm việc sáng nay, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên Chính phủ.

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2016-2021
👤Lan Hương - Mạnh Việt 🕔11/04/2016

Sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia và biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

THỦ TƯỚNG TRÌNH DANH SÁCH THÀNH VIÊN MỚI CỦA CHÍNH PHỦ
👤Mỹ Ngọc - Hồng Quân 🕔11/04/2016

Tiếp tục kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13....

Ý KIẾN CỦA MỘT SỐ ĐẠI BIỂU KỲ VỌNG VỀ NHỮNG ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC QUỐC HỘI TIN TƯỞNG BẦU CHỌN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/04/2016

Bên lề Quốc hội, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam ghi lại ý kiến của một số đại biểu kỳ vọng về những đồng chí được Quốc hội tin tưởng bầu chọn.

QUỐC HỘI TIẾP TỤC KIỆN TOÀN MỘT SỐ CHỨC DANH CHỦ CHỐT
👤Mỹ Ngọc - Hồng Quân 🕔08/04/2016

Sáng 8/4, Quốc hội đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.