NGƯỜI NÍU NHỊP THỜI GIAN

BÀ TRƯƠNG THỊ HỘI TỐ 85 TUỔI NGUYÊN PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ NAM ĐỊNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/12/2017

THIẾU TƯỚNG NGUYỄN ĐỨC MINH 87 TUỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/11/2017

GIÁO SƯ NGÔ THỊ NHUỆ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/11/2017

NGƯỜI NÍU NHỊP THỜI GIAN - ÔNG TẠ PHAN 87 TUỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/11/2017

ÔNG NGUYỄN PHÚ ĐÍNH 84 TUỔI, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CLB SỨC KHỎE NGOÀI TRỜI, TP. HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/10/2017

NHÀ GIÁO ƯU TÚ NGUYỄN TIẾN HÀ 90 TUỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/10/2017

ÔNG VŨ VĂN BẢY - TÁC GIẢ CỦA CỜ TOÁN VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/10/2017

ÔNG VŨ XUÂN TRÒN 91 TUỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/10/2017

BÁC ĐẶNG TIẾT - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CÂU LẠC BỘ SỨC KHỎE NGOÀI TRỜI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/09/2017

ÔNG NGUYỄN ĐỨC THUNG 85 TUỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/09/2017

CUỘC SỐNG ƠI, TA MẾN YÊU NGƯỜI!
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/08/2017

BÀ PHẠM THỊ BẮC 91 TUỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/06/2017

NGHỆ NHÂN PHẠM TRÍ THỊNH 86 TUỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/06/2017

BÀ PHAN THỊ XUÂN ĐÀO 85 TUỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/05/2017

NGƯỜI NÍU NHỊP THỜI GIAN - LƯƠNG Y PHẠM THỌ TẦNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/04/2017