ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

KỲ VỌNG CỦA NHÂN DÂN HUẾ, ĐÀ NẴNG VỀ KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/01/2021

KỲ VỌNG CỦA NHÂN DÂN HUẾ, ĐÀ NẴNG VỀ KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN, TỰ MÃN, MẤT CẢNH GIÁC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/01/2021

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ đại hội 13 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường....

THÔNG CÁO BÁO CHÍ PHIÊN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔26/01/2021

Thưa quý vị! Sau đây là THÔNG CÁO BÁO CHÍ PHIÊN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG.

Ý KIẾN , NGƯỜI DÂN TT HUẾ VÀ SƠN LA VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔26/01/2021

Bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế và Sơn La mong muốn Đảng, nhà nước tiếp tục có nhiều quyết sách mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

CHÙM PHỎNG VẤN BÊN LỀ VỀ CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔26/01/2021

Thưa quý vị và các bạn! Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước....

CÓ QUYẾT SÁCH KỊP THỜI GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔26/01/2021

Trong sáng 26/01, trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao,...

PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN, THỐNG NHẤT Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔26/01/2021

Trình bày dự thảo văn kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 13, TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030,...

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/01/2021

Trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán,...

CẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/01/2021

Dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng có sự đánh giá khá đầy đủ về kết quả 5 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần NQ 29/NQTW, và đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-20230....

CỦNG CỐ NIỀM TIN, TẠO ĐỘNG LỰC, KHÍ THẾ MỚI PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/01/2021

Ngay sau phát biểu khai mạc Đại hội 13, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá 12, Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về các Văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.

KHAI MẠC TRỌNG THỂ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/01/2021

Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội)....

KỲ VỌNG CỦA NHÂN DÂN VỀ KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (NGÀY 25-01-2021)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/01/2021

KỲ VỌNG CỦA NHÂN DÂN VỀ KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (NGÀY 25-01-2021)

KỲ VỌNG CỦA NHÂN DÂN VỀ KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (NGÀY 24-01-2021)
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/01/2021

KỲ VỌNG CỦA NHÂN DÂN VỀ KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (NGÀY 24-01-2021)

ĐẠI HỘI XIII: ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/01/2021

Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiến hành phiên trù bị, phiên khai mạc chính thức sẽ diễn rs vào ngày mai, 26/1 và dự kiến bế mạc vào sáng 2/2/2021....

PHIÊN TRÙ BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
👤Khắc Phục - Quang Sỹ 🕔25/01/2021

Sáng 25/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng