CHUYÊN ĐỀ QUỐC HỘI

PHỤC HỒI DOANH NGHIỆP CẦN NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/10/2021

QUỐC HỘI VỚI CÁC QUYẾT SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID 19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2021

“ ĐÒN BẨY” ĐỂ THANH HÓA TRỞ THÀNH TỨ GIÁC PHÁT TRIỂN Ở PHÍA BẮC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/10/2021

Tại kỳ họp 2, QH khóa 15, Quốc hội sẽ cho ý kiến xung quanh dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của tỉnh Thanh Hóa....

PHÁT SINH TỘI PHẠM THAM NHŨNG LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/10/2021

NGHỊ QUYẾT MIỄN, GIẢM THUẾ CỦA QUỐC HỘI - ĐỘNG LỰC MỚI ĐỂ HỒI PHỤC NỀN KINH TẾ SAU DỊCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/10/2021

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã khai mạc vào ngày 20/10 vừa qua....

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI KỲ HỌP QUỐC HỘI HÀNH ĐỘNG, ĐỔI MỚI VÌ DÂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/10/2021

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/10/2021

HOÀN TẤT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XV
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/10/2021

MỞ RỘNG PHẠM VI XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG - TẠO VACCINE MIỄN NHIỄM VỚI THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ SUY THOÁI
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔18/10/2021