CẦN THẮT CHẶT QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT, LÀNG NGHỀ

Thực hiện: PV 04/09/2018

1 số KCN, cơ sở sản xuất vẫn chưa tuân thủ chấp hành chính sách pháp luật về môi trường; nhiều nơi tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng hay vẫn còn xem nhẹ việc gửi các số liệu quan trắc về Sở tài nguyên và Môi trường; việc quản lý chất thải rắn ở các KCN cũng như các cơ sở sản xuất vẫn chưa được quan tâm đầu tư”. Đây là những vấn đề còn bất cập được các thành viên trong đoàn giám sát của Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội chỉ ra khi tiến hành thị sát và làm việc với lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên; Bắc Ninh; Hưng Yên và Hải Dương từ ngày 20 đến ngày 24/8 vừa qua