BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHI TRẢ BHTN TRONG ĐẠI DỊCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/10/2021

TIẾP SỨC CHO DOANH NGHIỆP THỰC SỰ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID 19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/10/2021

ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID 19 TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CUỐI NĂM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/10/2021

NGÀNH KINH TẾ XANH BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ TỪ DỊCH COVID - 19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/10/2021

BẢN TIN TÌNH HÌNH COVID-19 CHIỀU 18/10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/10/2021

BẢN TIN TÌNH HÌNH COVID-19 SÁNG 18/10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/10/2021

LỪA ĐẢO, TRỤC LỢI TRONG DỊCH BỆNH CẦN XỬ LÝ NGHIÊM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/10/2021

BẢN TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 NGÀY 17/10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/10/2021

Tính từ 17h ngày 16/10 đến 17h ngày 17/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.193 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca nhập cảnh và 3.175 ca ghi nhận trong nước (giảm 36 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố (có 1.339 ca trong cộng đồng).

BẢN TIN TÌNH HÌNH COVID-19 CHIỀU 15/10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/10/2021

BẢN TIN TÌNH HÌNH COVID-19 SÁNG 15/10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/10/2021

GỠ KHÓ CHO DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN MÔ HÌNH 3 TẠI CHỖ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/10/2021

TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH VÀ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO HỢP TÁC XÃ TRONG DỊCH BỆNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/10/2021

BẢN TIN TÌNH HÌNH COVID-19 SÁNG 12/10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/10/2021

TẠO CƠ HỘI VIỆC LÀM BỀN VỮNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG DỊCH COVID-19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔10/10/2021

BẢN TIN TÌNH HÌNH COVID-19 CHIỀU 09/10
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/10/2021