Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ CỬ TRI VỀ CHẤT VẤN

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 73,506

Ngày đăng: 07/11/2020

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ CỬ TRI VỀ CHẤT VẤN

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội luôn là hoạt động được các đại biểu cũng như cử tri cả nước quan tâm. Các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri đánh giá cao phần trả lời của các thành viên Chính phủ, đi thẳng vấn đề.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?