THÁI NGUYÊN: CẦN CÓ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG THÀNH

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 12,531

Ngày đăng: 07/02/2018

THÁI NGUYÊN: CẦN CÓ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG THÀNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?