LÀO CAI: THÔNG TIN TIẾP VỀ "SỰ THẬT TỪ MỘT QUYẾT ĐỊNH HỦY KẾT QUẢ TRÚNG THẦU CỦA DOANH NGHIỆP"

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,754

Ngày đăng: 01/06/2017

LÀO CAI: THÔNG TIN TIẾP VỀ "SỰ THẬT TỪ MỘT QUYẾT ĐỊNH HỦY KẾT QUẢ TRÚNG THẦU CỦA DOANH NGHIỆP"

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?