TĨNH GIA, THANH HÓA: SAI PHẠM TRONG BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHIẾN NGƯỜI DÂN ĐIÊU ĐỨNG

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,902

Ngày đăng: 12/05/2017

TĨNH GIA, THANH HÓA: SAI PHẠM TRONG BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHIẾN NGƯỜI DÂN ĐIÊU ĐỨNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?