LÀO CAI: SỰ THẬT VỀ MỘT QUYẾT ĐỊNH HỦY KẾT QUẢ TRÚNG THẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,560

Ngày đăng: 29/05/2017

LÀO CAI: SỰ THẬT VỀ MỘT QUYẾT ĐỊNH HỦY KẾT QUẢ TRÚNG THẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?