CHÍNH SÁCH CHO NGHỆ NHÂN TẠI THANH HÓA: CUỘC ĐUA VỚI THỜI GIAN

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,506

Ngày đăng: 05/05/2017

CHÍNH SÁCH CHO NGHỆ NHÂN TẠI THANH HÓA: CUỘC ĐUA VỚI THỜI GIAN

Nghị định 109 có hiệu lực từ 01/01/2016 về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhà nước trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. Nhưng tới nay, chính sách này tại Thanh Hóa vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Trong khi đó, hầu hết các nghệ nhân này đều tuổi cao sức yếu, nhiều người mất khả năng lao động nhưng vẫn chưa được hưởng hỗ trợ theo quy định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?