HÒA BÌNH: CẦN SỚM BỐ TRÍ KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DO THI CÔNG TỈNH LỘ 433

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,550

Ngày đăng: 17/04/2017

HÒA BÌNH: CẦN SỚM BỐ TRÍ KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DO THI CÔNG TỈNH LỘ 433

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?