HÀ NỘI: SỚM ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI DÂN TÂN MỸ

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,489

Ngày đăng: 14/04/2017

HÀ NỘI: SỚM ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI DÂN TÂN MỸ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?