BẮC KẠN: CẦN SỚM BỐ TRÍ NGUỒN VỐN ĐỂ DI DỜI, TÁI ĐỊNH CƯ CHO NGƯỜI DÂN LÒNG HỒ NẶM CẮT

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,554

Ngày đăng: 12/04/2017

BẮC KẠN: CẦN SỚM BỐ TRÍ NGUỒN VỐN ĐỂ DI DỜI, TÁI ĐỊNH CƯ CHO NGƯỜI DÂN LÒNG HỒ NẶM CẮT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?