THU HỒI ĐẤT LÀM DỰ ÁN – CÁN BỘ ĐE DOẠ, ÉP DÂN RÚT ĐƠN KIỆN

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 17,051

Ngày đăng: 04/12/2017

THU HỒI ĐẤT LÀM DỰ ÁN – CÁN BỘ ĐE DOẠ, ÉP DÂN RÚT ĐƠN KIỆN

Trong nhiều số trước,chương trình Ý kiến cử tri đã thông tin về hàng loạt những sai phạm tại dự án Xây dựng Khu đô thị mới Thịnh Liệt, do Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LiCOGI làm chủ đầu tư. Được khởi công từ năm 2004, nhưng với nhiều lý do khác nhau, mà nổi bật là công tác đền bù giải phóng mặt bằng không được triển khai đồng nhất, dự án đã bị treo nhiều năm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?