NINH BÌNH: CƠ CỰC NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,956

Ngày đăng: 07/11/2017

NINH BÌNH: CƠ CỰC NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?