KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐỒNG TÀU HÀ NỘI XUỐNG CẤP - NGƯỜI DÂN KÊU CỨU ĐẾN BAO GIỜ?

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,895

Ngày đăng: 02/10/2017

KHU TÁI ĐỊNH CƯ ĐỒNG TÀU HÀ NỘI XUỐNG CẤP - NGƯỜI DÂN KÊU CỨU ĐẾN BAO GIỜ?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?