HÀ NỘI: HUYỆN ĐAN PHƯỢNG CỐ GẮNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HỘ DÂN TRONG THÁNG 8

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,597

Ngày đăng: 26/08/2016

HÀ NỘI: HUYỆN ĐAN PHƯỢNG CỐ GẮNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC HỘ DÂN TRONG THÁNG 8

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Truyền hình Quốc hội Việt Nam về việc các hộ dân xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội chưa được nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng Ủy ban nhân dân xã lại hướng dẫn các hộ dân phải ký xác nhận là đã đánh mất, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đã chỉ đạo lãnh đạo xã Tân Lập nhanh chóng giải quyết sự việc ngay trong tháng 8 này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?