TÂY NINH: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ ĐÚC GANG, NHÔM, DÂN BỨC XÚC KHÔNG DÁM PHẢN ĐỐI

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,486

Ngày đăng: 26/07/2016

TÂY NINH: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ ĐÚC GANG, NHÔM, DÂN BỨC XÚC KHÔNG DÁM PHẢN ĐỐI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?