HÒA BÌNH: NGƯỜI DÂN NUÔI CÁ LỒNG VUI MỪNG VÌ ĐÃ ĐƯỢC NHẬN TIỀN HỖ TRỢ

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,433

Ngày đăng: 20/07/2016

HÒA BÌNH: NGƯỜI DÂN NUÔI CÁ LỒNG VUI MỪNG VÌ ĐÃ ĐƯỢC NHẬN TIỀN HỖ TRỢ

Sau khi chương trình Ý kiến cử tri phát sóng nội dung, phản ánh việc chậm hỗ trợ tiền nuôi cá lồng theo Quyết định số 10 ngày 27/4/ 2015 của UBND tỉnh Hòa Bình, ngành Nông nghiệp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhanh chóng rà soát, thống kê các hộ nuôi cá trong diện được hỗ trợ. Cho đến nay, hơn 70 hộ nuôi cá lồng tại xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đã nhận được tiền hỗ trợ theo quy định. Không chỉ có tiền trả nợ, người dân có thêm hi vọng đầu tư mở rộng nuôi trồng, góp phần nâng cao thu nhập. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam 1 lần nữa trở lại địa phương ghi nhận những suy nghĩ, tình cảm của người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?