HẬU GIANG: NHIỀU TRẠM CẤP NƯỚC BỎ KHÔNG, NGƯỜI DÂN KHÔNG CÓ NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,511

Ngày đăng: 27/06/2016

HẬU GIANG: NHIỀU TRẠM CẤP NƯỚC BỎ KHÔNG, NGƯỜI DÂN KHÔNG CÓ NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG

Đảm bảo nước sạch và vệ sinh nông thôn là 1 trong những mục tiêu mà các địa phương quan tâm thực hiện trong quá trình xây dựng Nông thôn mới. Tại tỉnh Hậu Giang, để giải quyết nhu cầu nước sạch cho người dân, nhất là những vùng khó khăn về nguồn nước sinh hoạt, trong những năm qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh đã đầu tư hàng chục tỷ đồng, xây dựng trên 200 Trạm cấp nước tập trung và Trạm cấp nước mini trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng, sau khi xây dựng hoàn thành, rất nhiều Trạm cấp nước mini đến nay đã ngừng hoạt động. Trong khi đó, người dân tại các địa phương có trạm cấp nước phải đi mua nước về sử dụng, trong đó, không ít gia đình hàng ngày vẫn phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?