HẬU GIANG: DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH 1 NĂM, 600 HỘ DÂN CHƯA ĐƯỢC NHẬN TIỀN ĐỀN BÙ

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,440

Ngày đăng: 06/06/2016

HẬU GIANG: DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH 1 NĂM, 600 HỘ DÂN CHƯA ĐƯỢC NHẬN TIỀN ĐỀN BÙ

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy giao thương, đi lại là chủ trương đã được các địa phương triển khai mạnh mẽ trong những năm qua. Đây chính là động lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn. Trong chương trình Ý kiến cử tri ngày 03-06-2016, chúng tôi sẽ đề cập tới 1 thực trạng liên quan đến hàng trăm hộ dân khu vực xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đó là việc tỉnh lộ 928B đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 1 năm nay, nhưng 600 hộ dân có đất và tài sản trên đất bị thu hồi phục vụ dự án vẫn chưa được nhận tiền đền bù, khiến người dân bức xúc, khiếu kiện kéo dài.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?