DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH 1 NĂM, 600 HỘ DÂN CHƯA ĐƯỢC NHẬN TIỀN ĐỀN BÙ

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,483

Ngày đăng: 03/06/2016

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH 1 NĂM, 600 HỘ DÂN CHƯA ĐƯỢC NHẬN TIỀN ĐỀN BÙ

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy giao thương, đi lại là chủ trương đã được các địa phương triển khai mạnh mẽ trong những năm qua. Tuy nhiên, cùng với việc đầu tư xây dựng thì, có 1 thực tế là tại nhiều công trình quá trình đền bù, áp giá giải phóng mặt bằng lại chưa được triển khai theo đúng quy định, khiến người dân bức xúc, khiếu kiện kéo dài. Trong chương trình YKCT kỳ này, chúng tôi sẽ đề cập tới 1 thực trạng liên quan đến hàng trăm hộ dân khu vực xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đó là việc tỉnh lộ 928B đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 1 năm nay, nhưng 600 hộ dân có đất và tài sản trên đất bị thu hồi phục vụ dự án vẫn chưa được nhận tiền đền bù.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?