XÃ NÔNG THÔN MỚI NHƯNG ĐIỆN, ĐƯỜNG, NƯỚC CHƯA ĐẢM BẢO.

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,531

Ngày đăng: 30/05/2016

XÃ NÔNG THÔN MỚI NHƯNG ĐIỆN, ĐƯỜNG, NƯỚC CHƯA ĐẢM BẢO.

Một xã đã được công nhận Nông thôn mới mà nhiều gia đình vẫn phải sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sạch và ngay cả đường giao thông cũng không đảm bảo. Đây là vấn đề đang diễn ra tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Phản ánh tới Truyền hình Quốc hội Việt Nam, cử tri mong muốn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng sớm xem xét và giải quyết những thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội đang hàng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?