GIA LAI: CỬ TRI KIẾN NGHỊ XỬ LÝ Ô NHIỄM TRÊN DÒNG SÔNG BA

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,621

Ngày đăng: 04/05/2016

GIA LAI: CỬ TRI KIẾN NGHỊ XỬ LÝ Ô NHIỄM TRÊN DÒNG SÔNG BA

Câu chuyện nắn dòng sông Ba để làm thủy điện, khiến cho hàng nghìn người dân khu vực hạ lưu tỉnh Gia Lai thiếu nước trầm trọng. Đây là vấn đề đã được Truyền hình Quốc hội Việt Nam nhiều lần phản ánh trong thời gian qua. Không chỉ “khát” nước đến mức kiệt quệ vào mùa khô, dòng sông này đang bị “bức tử” bởi chất thải ô nhiễm. Đây là giá đắt cho sự phát triển không bền vững mà không ai khác, chính người dân hạ nguồn đang hàng ngày phải gánh chịu hậu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?