THANH HÓA: THỜ Ơ VỚI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠI VÙNG ĐỆM RỪNG ĐẶC DỤNG

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,972

Ngày đăng: 02/11/2016

THANH HÓA: THỜ Ơ VỚI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠI VÙNG ĐỆM RỪNG ĐẶC DỤNG

Như Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phán ánh, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định 24 về “Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020”. Năm 2013, liên Bộ Tài Chính-Bộ Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch số 100 nhằm hướng dẫn thực hiện Quyết định trên. Theo đó, mỗi thôn, bản thuộc vùng đệm rừng đặc dụng sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này tại Thanh Hóa đang bị chậm so với kế hoạch đề ra. Trong tổng số 214 thôn, bản nằm trong diện được hưởng hỗ trợ, thì mới chỉ có 25 thôn, bản được chính sách.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?