SƠN LA: BÀI HỌC TỪ CÂU CHUYỆN BÌNH XÉT HỘ NGHÈO

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,881

Ngày đăng: 04/11/2016

SƠN LA: BÀI HỌC TỪ CÂU CHUYỆN BÌNH XÉT HỘ NGHÈO

Sau khi Truyền hình Quốc hội Việt Nam phản ánh về việc xã Tân Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai chưa đúng việc bình xét hộ nghèo để được hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất, Ban Thường vụ huyện ủy Phù Yên đã chỉ đạo UBND huyện kiểm tra, xác minh sự việc. Kết quả kiểm tra cho thấy, đã có những sai sót, có cả việc cán bộ xã, bản nằm trong diện được hưởng chính sách theo Đề án 1460 ngày 23/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?