CẦN ĐÁNH GIÁ KỸ LƯỠNG DỰ ÁN NHẬN CHÌM VẬT LIỆU THẢI RA BIỂN BÌNH THUẬN

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,891

Ngày đăng: 14/11/2016

CẦN ĐÁNH GIÁ KỸ LƯỠNG DỰ ÁN NHẬN CHÌM VẬT LIỆU THẢI RA BIỂN BÌNH THUẬN

Mới đây, Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 đã làm hồ sơ xin cấp phép Dự án nhận chìm hơn 1,5 triệu m3 vật liệu thải ra biển Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Theo người dân, việc đổ thải với khối lượng lớn xuống biển, nếu không được nghiên cứu, đánh giá 1 cách kỹ lưỡng, chính xác, có thể gây ảnh hưởng đến vùng sản xuất tôm giống, hệ sinh thái biển, ảnh hưởng đến môi trường Khu bảo tồn sinh thái biển Hòn Cau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?