THANH HÓA: GẦN 200 THÔN, BẢN CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN RỪNG ĐẶC DỤNG

Chuyên mục: Ý KIẾN CỬ TRI | Lượt xem : 11,727

Ngày đăng: 25/10/2016

THANH HÓA: GẦN 200 THÔN, BẢN CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN RỪNG ĐẶC DỤNG

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 24 về “Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020”. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này tại Thanh Hóa đang bị chậm theo kế hoạch đề ra. Trong tổng số 214 thôn, bản nằm trong diện được hưởng hỗ trợ 40 triệu đồng/năm, thì mới chỉ có 25 thôn, bản được hưởng. Chính vì vậy, cuộc sống của đồng bào tại các vùng đệm gặp nhiều khó khăn, phần nào ảnh hướng tới công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?