TƯ VẤN PHÁP LUẬT: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

Chuyên mục: TƯ VẤN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 12,733

Ngày đăng: 14/10/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG

Khách mời: Luật sư NGUYỄN TRẦN THIÊN, Đoàn luật sư Tp.HCM. NGÀY 14/10/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?