ĐBQH TP.HCM ĐÁNH GIÁ VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ NĂM 2022-2023

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 10,248

Ngày đăng: 04/01/2022

ĐBQH TP.HCM ĐÁNH GIÁ VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ NĂM 2022-2023

Kỳ họp bất thường thứ Nhất, QHXV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi nhiều vấn đề nóng, cấp bách từ thực tiễn đời sống đặt ra, yêu cầu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội có ý kiến và sớm thông qua để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. PV Hoàng Nhân tác nghiệp từ điểm cầu TP.HCM phỏng vấn ông Trần Anh Tuấn, PGĐ sở Kế hoạch & Đầu tư, ĐBQH TP.HCM về chính sách tài khóa, tiền tệ năm 2022 - 2023.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?