BẢO HỘ NHÃN HIỆU VIỆT TẠI NƯỚC NGOÀI - CÂU CHUYỆN KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 11,293

Ngày đăng: 29/09/2021

BẢO HỘ NHÃN HIỆU VIỆT TẠI NƯỚC NGOÀI - CÂU CHUYỆN KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ

Bảo hộ nhãn hiệu là yêu cầu song hành với việc mở rộng thị trường của các doanh nghiệp khi muốn tham gia vào các sân chơi lớn của quốc tế. Tuy nhiên hiện nay rất nhiều nhãn hiệu và các doanh nghiệp của Việt Nam chưa chú trọng đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ đánh mất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng của các sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?