BẢO HỘ CÁC TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH - CẦN MỘT HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐỦ VÀ MẠNH

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 12,383

Ngày đăng: 29/09/2021

BẢO HỘ CÁC TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH - CẦN MỘT HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐỦ VÀ MẠNH

Công nghiệp điện ảnh là một ngành công nghiệp văn hóa khai thác nhiều nguồn lực, chính vì vậy việc hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ cho việc bảo hộ quyền tác giả tác phẩm điện ảnh là rất cần thiết; góp phần khuyến khích các chủ thể sáng tạo và các cá nhân thụ hưởng các tác phẩm điện ảnh một cách hợp pháp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?