SỬA ĐỔI LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM ĐỂ THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 15,747

Ngày đăng: 27/10/2021

SỬA ĐỔI LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM ĐỂ THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Với những con số phát triển ấn tượng, bảo hiểm đang ngày càng khẳng định vị thế, vai trò trong nền kinh tế - xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm phát triển, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội; đòi hỏi một hành lang pháp lý toàn diện, đồng bộ và thống nhất. Chính vì vậy, sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm chính là chìa khóa để mởrộng cánh cửa cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?