NHỮNG DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TAY VÀ QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI CỦA QUỐC HỘI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 16,660

Ngày đăng: 12/10/2021

NHỮNG DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TAY VÀ QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI CỦA QUỐC HỘI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?